Aviz de angajare cetatean strain

Pentru a putea munci in Romania, cetatenii unui stat din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European trebuie sa posede aviz de angajare cetatean strain. Demersurile pentru obtinerea unei astfel de aviz se realizeaza de catre viitorii angajatori.

Dat fiind faptul ca procedura de obtinere este destul de greoaie, cabinetul de avocatura vine in sprijinul angajatorilor oferind  servicii avantajoase de reprezentare in vederea obtinerii avizelor de angajare pentru cetatenii straini si ulterior a permisului unic in scop de munca. In continuare va prezentam succint conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru obtinerea avizului de angajare si ulterior a permisului unic:

 

 1. Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
 2. Indepliniti conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;
 3. Faceti dovada faptului ca sunteti apt din punct de vedere medical sa desfasurati activitatea respectiva;
 4. Nu aveti antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasurati sau urmeaza sa o desfasurati pe teritoriul Romaniei;
 5. Va incadrati in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;
 6. Angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;
 7. Angajatorul desfasoara efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea avizului de angajare;
 8. Angajatorul sa nu fi fost sanctionat în ultimii 3 ani pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.

Aviz de angajare cetatean strain


Nu trebuie indeplinite prevederilede mai sus daca va incadrati in urmatoarele categorii:

 1. detineti functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina si sunteti singura persoana numita in aceasta functie;
 2. sunteti sportiv profesionist si aveti dovezi ca ati desfasurat o activitate similara in alta tara;
 3. solicitati un aviz de angajare pentru lucratori transfrontalieri;
 4. solicitati un aviz de angajare pentru lucratori sezonieri;

Aveti nevoie de aviz de angajare cetatean strain pentru a putea fi angajat pe teritoriul Romaniei chiar daca va aflati in urmatoarele situatii:

 1. proveniti dint-un stat ai caror cetateni nu au nevoie de viza pentru a intra in Romania;
 2. aveti drept de sedere pentru reintregirea familiei;
 3. sunteti detasat pe teritoriul Romaniei.

Dupa obtinerea avizului de angajare urmeaza obtinerea permisului unic in scop de munca astfel vor trebui depuse urmatoarele documente:

 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;
 • dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in original si copie;
 • autorizatia de munca;
 • contractul de munca;
 • Extras REVISAL
 • actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca sunteti apt pentru a fi incadrat in munca (cerificat eliberat de cabinete, de stat sau particulare, de Medicina Muncii);
 • copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;
 • adeverinta medicala
 • taxe