Suspendare activitate firma

In cazul in care doriti sa intrerupeti activitatea unei societati comerciale exista optiunea de suspendare activitate firma.

Suspendarea activitatii unei societati comerciale se poate realiza pentru o perioada de maxim 3 (trei) ani (art. 237 alin.2 din Legea 31/1990), dupa aceasta perioada fiind obligatorie reluarea activitatii.

Pe perioada de suspendare a activitatatii societatii comerciale, activitatea se poate relua in orice moment.

Suspendare activitate firma – ACTE NECESARE


  1. Copiile actelor de identitate asociati/administratori.
  2. Copia certificatului de inmatriculare al societatii;
  3. Certificat constatator de la sediul social si a punctelor de lucru – in original

COSTURI SI TERMEN

Costuri: onorariu + taxe de registru: 450 lei

Termen: 3-7 zile