Majorarea capitalului social

Pentru majorarea sau pentru reducerea capitalului social este necesara inregistrarea unei mentiuni in acest sens la Registrul Comertului. Majorarea capitalului social al unei firme se poate realiza fie prin aport in natura fie prin aport in numerar. Cea mai intalnita forma este cea in numerar.

Sumele subscrise de catre asociati urmeaza a fi varsate intr-un cont bancar cu titlu de aport la capitalul social al firmei.

Majorarea capitalului social se face in baza Deciziei Asociatului Unic in cazul SRL-ului cu asociat unic sau in baza Hotararii Adunarii Generale in cazul SRL-ului cu mai multi asociati.

Majorarea capitalului se realizeaza prin inregistrarea dosarului la Oficiul Registrului Comertului.

Majorarea capitalului social – ACTE NECESARE


Acte necesare inregistrare mentiune la ONRC de  majorare capital social:

  • Hotararea Adunarii Generale;
  • Act Aditional/ Decizie Asociat Unic;
  • Act Constitutiv Actualizat;

COSTURI SI TERMEN

Costuri: Onorariu 650 lei

                             Taxe ORC 183 sau 244 in functie de caracterele AGA

Termen: 3-5 zile