Infiintare SRL-D

Infiintare SRL-D este recomandat tuturor tinerilor de până la 35 de ani, care-şi deschid prima lor afacere. Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Conditii infiintare SRL-D:

  • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi;
  • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului asociatii acesteia nu au mai deţinut calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic European;
  • toti asociatii trebuie sa aiba varsta de, cel mult, 35 ani;
  • se infiinteaza o societate comercială cu răspundere limitată (SRL), pe durată nedeterminată si care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
  • este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
  • are în obiectul de activitate, activitati din cel mult 5 grupe CAEN.

Care sunt avantajele SRL-D?


În vederea  sprijinirii tinerilor şi încurajarea acestora spre deschiderea unor noi afaceri, SRL-D-ul vine cu o serie de avantaje faţă de un SRL normal sau un PFA:

  • Înfiinţarea este gratuită, taxele cate Registrul Comertului sunt 0 lei.
  • Poate să aplice pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro.
  • Garanţii acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro
  • Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru 4 angajaţi în limita salariului mediu brut pe economie din anul anterior

COSTURI Infiintare SRL-D

ONORARIU INFIINTARE: 450 lei

Cuprinde urmatoarele operatiuni: Obtinerea rezervarii denumirii firmei la Registrul Comertului; Redactarea actului constitutiv; Intocmirea documentatiei de autorizare si a documentatiei fiscale; Indosarierea tuturor actelor necesare si predarea dosarului complet.

TAXA REGISTRUL COMERTULUI: 0 lei

 

OPTIONAL VA OFERIM:

– ATESTARE a declaratie „pe proprie raspundere”: 59 lei

– REPREZENTARE LA REGISTRUL COMERTULUI: 140 lei

Reprezentarea cuprinde urmatoarele operatiuni: Depunerea dosarului; Verificarea dosarului la termenul de solutionare; Ridicarea documentelor firmei si predarea catre client.