Infiintare PFA

In domeniul infiintare PFA oferim cel mai bun raport calitate/pret de pe piata. Vom avea grija ca toate actele necesare sa fie intocmite conform legislatiei in vigoare astfel incat dvs. sa va puteti incepe activitatea cat mai repede.

Persoanele fizice ce doresc sa desfasoare activitatile economice individual si independent – ca persoane fizice autorizate – au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate (PFA).

Infiintare PFA – ACTE NECESARE


  1. Copia actului de identitate
  2. Specimen de semnatura (se face la notar)
  3. Documentele care atesta calificarea in domeniul de activitate in care urmeaza sa activati – copiile diplomelor de studiu, atestate, ori cartea de munca (in dovedirea experientei intr-un anumit domeniu) etc.
  4. Dovada detinerii spatiului pentru sediul profesional
  5. acordul asociatiei de proprietari si avizul vecinilor direct afectati (daca este cazul)

COSTURI

ONORARIU Infiintare PFA: 500 lei

Cuprinde urmatoarele operatiuni: Obtinerea rezervarii denumirii PFA la Registrul Comertului; Intocmirea documentatiei de inregistrare a PFA; Intocmirea documentatiei de autorizare si a documentatiei fiscale; Indosarierea tuturor actelor necesare si predarea dosarului complet.

OPTIONAL VA OFERIM: reprezentarea la Registrul Comertului: 120 lei