Infiintare club sportiv

Infiintare club sportiv – Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Clubul este o structură sportivă, club sportiv de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică nonprofit.

În consecinţă, este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea de club, ţinând cont că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iar asociaţiile nu sunt structuri sportive.

Clubul  se poate constitui ca o structură monosportivă sau polisportivă.

Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii.

Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.

În cazul dizolvării unui club sportiv, patrimoniul său net va fi îndreptat spre realizarea unor activităţi sportive,     Adunarea generală urmând să stabilească destinaţia sa concretă, cu respectarea prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 şi statutului propriu.

Cluburile sportive, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale din ramura de sport respectivă.

Scopul Clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv  selecţionarea, iniţierea  şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

Obiectivele Clubului decurg şi din reglementările federaţiilor sportive naţionale,  precum şi din statutele si regulamentele federaţiilor sportive internationale.

Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care s-au înfiinţat, activităţi aparţinând altor domenii de activitate.

Infiintare club sportiv – se pot înfiinţa secţii pe ramură de sport.

Clubul se constituie din 3 sau mai multe persoane care alcătuiesc adunarea generală, organul suprem de conducere al asociaţiei.

Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie, care poate fi o persoană din afara asociaţiei.

În cazul în care nu există obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

Pentru cluburile cu mai mult de 100 de membri înscrişi pâna la data întrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

ETAPE  INFIINTARE CLUB SPORTIV


1. Rezervarea denumirii-Ministerul Justitiei

2. Sediul ONG-ului

3. Intocmirea actului de infiintare a clubului:

  • Statutul

4. Constituirea patrimoniului initial

5. Cazierul fiscal al fondatorilor

6. Dobandirea personalitatii juridice

7. Legalizate incheierii civile; Obtinere Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

8. Certificatul de inregistrare fiscala-ANAF

Cabinetul de avocatura vine in sprijinul doritorilor oferind servicii avantajoase de reprezentare in vederea infiintarii unui club sportiv.

Cabinetul de avocat ofera urmatoarele servicii pentru infiintare club sportiv:

– completarea cererii de inregistrare

– obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii

– conceperea si redactarea statutului

– conceperea si redactarea contractului de comodat/ contractului de inchiriere

– achitarea taxelor judiciare de timbru

– constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie.

Onorariul pentru infiintarea clubului sportiv

Onorariul pentru infiintarea clubului sportiv este de 1.300 lei(onorariul include si urmatoarele: redactarea  si atestarea statutului asociatiei, redactarea contractului de comodat).

Taxe:

Dovada disponibilitate denumire eliberata de  Ministerul Justitiei: 36 lei.
Taxa judiciara de timbru: 100 lei.

Taxa legalizare incheiere- 5 lei/exemplar.

Costurile totale infiintare asociatie sportiva/club sportiv: 1.500 lei.

In birourile noastre, CONSULTANTA JURIDICA ESTE GRATUITA . Tot ce trebuie sa faceti pentru a beneficia de consultanta gratuita, este sa va programati la  numerul de telefon 0745.761.006. Avocatii nostri va vor explica, in detaliu, ce presupune infiintarea unei asociatii(ONG) si care sunt demersurile ce trebuiesc facute.   VA DORIM SUCCES!